Skip directly to content

Links

 
 
 
 

Links

Verenigingen

EUROCALL www.eurocall-languages.org
De Europese vereniging voor Computer Assisted Language Learning. EUROCALL organiseert jaarlijks een congres en publiceert twee maal per jaar het tijdschrift ReCall. Er is ook een discussielijst, alleen voor leden.

CALICO  www.calico.org
De Amerikaanse vereniging voor Computer Assisted Language Learning. CALICO organiseert jaarlijks een congres en publiceert ieder kwartaal het tijdschrift CALICO Journal. De discussielijst CALICO-L is open voor alle belangstellenden.

IALLT  www.iallt.org
International Association for Language Learning Technology, opgericht in 1965. Ook interessant voor wie zich met talenlaboratoria bezig houdt. IALLT heeft ook een gemodereerde discussielijst.

CALL tijdschriften

Geheel online:

Language Learning and Technology ? http://llt.msu.edu
Gestart in juli 1997, is een van de meest gezaghebbende online tijdschriften op dit gebied.

CALL-EJ On-line  www.lerc.ritsumei.ac.jp/callej
Online tijdschrift, resultaat van de fusie (in 1999) van een Japans en een Australisch tijdschrift over CALL.

ALSIC  http://alsic.org
Apprentissage des Langues par les Systèmes d´Information et de Communication, vanaf juni 1998 (in het Frans).

Papieren uitgave, vaak met mogelijkheid voor online toegang binnen onderwijsinstellingen:

The CALL Journal: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09588221.asp
Toonaangevend wetenscahppelijk tijdschrift op het gebied van computer-ondersteund taalonderwijs. Uitgeverij Taylor and Francis, voorheen Swets en Zeitlinger,

ReCALL Back Issues  www.eurocall-languages.org/recall/r_online.htm
Hier zijn de oude nummers van ReCall te vinden (vanaf mei 1996), in PDF-formaat.

The IALL Journal of Language Learning Technologies  www.iallt.org/journal
Tijdschrift van het International Association for Language Learning Technologies. Enkele geselecteerde artikelen zijn online te vinden, in PDF-formaat, via http://iallt.org/journal/pdf

System  www.elsevier.nl/inca/publications/store/3/3/5
Internationaal tijdschrijft over toepassingen van educational technology en  toegepaste taalwetenschap op vreemde taalonderwijs en -verwerving.. Artikelen ook online te raadplegen, maar alleen voor abonnees.

TELL & CALL  www.e-lisa.at/magazine/tellcall
Tijdschrift van de vereniging CALL-Austria (artikelen in het Duits en in het Engels), alle artikelen (vanaf april 1998) in PDF-formaat. De papieren en online versie zijn identiek.

Reviews

CALL@Chorus  www-writing.berkeley.edu/chorus/call
Besprekingen van softwarepakketten en boeken en online demo's van recente software (Cutting Edge CALL)

Calico Journal  http://calico.org/CALICO_Review
Tijdschrift van CALICO, met ondermeer besprekingen van softwarepakketten voor het leren van vreemde talen.

Programma's voor het talenonderwijs via het web

Hot Potatoes  http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked
Freeware (maar zie de voorwaarden op www.halfbakedsoftware.com) software voor het ontwikkelen van zes soorten online oefeningen: "multiple choice, short-answer, jumbled-sentence, crossword, matching/ordering and gap-fill exercises". Ontiwkkeld door Stewart Arneil en Martin Holmes.

WebRhubarb, Web Sequitur  www.cict.co.uk/software/textoys
Ontwikkeld door Creative Technology (Martin Holmes, John & Muriel Higgins). WebRhubarb is een programma voor text reconstructie, gebaseerd op het principe van de "total deletion". Web Sequitur is een programma om alinea's van een tekst te herordenen. Het is mogelijk om een beperkte versie van beide programma's als freeware te downloaden.

Schrijfcentrum - www.schrijfcentrum.nl
Online ondersteuningssysteem van de Rijksuniversiteit Groningen. De site biedt docenten ondersteuning voor het trainen van studenten in mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Voor studenten bevat de site schrijfhulp en aanbevelingen en richtlijnen voor onder meer presentaties en gesprekstechnieken.

Quandary  http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php
Quandary is een toepassing om "Web-based Action Mazes" te ontwikkelen. Een "Action Maze" is "a kind of interactive case-study; the user is presented with a situation, and a number of choices as to a course of action to deal with it. On choosing one of the options, the resulting situation is then presented, again with a set of options. Working through this branching tree is like negotiating a maze, hence the name Action Maze". Ontwikkeld door Stewart Arneil en Martin Holmes.

Malted  www.cnice.mecd.es/malted
Freeware. Multimedia Authorising for Language Tutors and Educational Development. Deze software is het resultaat van een Europees project (zie www.malted.com) en wordt tegenwoordig in Spanje veel gebruikt (deze site is in het Spaans). Download: www.cnice.mecd.es/malted/instalar/index.htm.

MaxAuthor  http://cali.arizona.edu
Freeware. Verschillende multimedia toepassingen, waaronder MaxBrowser (Hyperlinking Multimedia Browser for Language Instruction), fill-in-the-blank, multiple choice, audio-based flashcards, dictee. Uitspraakoefeningen werken alleen in de niet web-gebaseerde versie.

WebCalis  www.humancomp.org/webcal.htm
Freeware en in ontwikkeling: ondersteunt een deel van de functionaliteit van WinCalis (zie www.humancomp.org/wincalis.htm), een Windows-based auteurprogramma's met multi-taal support en heeft ook extra functionaliteit.

Digitale audio recorders en players

Divace Solo Media Assistant ? www.divace.com
Divace (Digital Interactive Audio Video Recorder) is een player en ook een recorder. Je kunt audio files in verschillende formaten afspelen (ook streaming) en je eigen stem opnemen (in Student Track) en vergelijken met het model (in Program Track). Het is ook mogelijk om bookmarks aan te brengen en text met audio of video te synchroniseren (ondertiteling). Het is niet volledig web based, maar je kunt web audio files afspelen. Zie voor een uitleg van de functionaliteit www.esl-lab.com/divacehelp.htm.

Wimba  www.wimba.com/products/languageTools.php
Wimba heeft een Language Comprehension Applet en een Pronunciation Comparison Applet ontwikkeld. Voor een demo zie wimba.com/products/languageTools/comprehension.php en www.wimba.com/products/languageTools/pronunciation.php. Deze producten zijn volledig web based.

Discussielijsten

CALICO-L  http://calico.org/calico-l/calico-l-info.html
Discussielijst van CALICO.

LLTI  http://iallt.org/LLTI.html; archieven http://listserv.dartmouth.edu/archives/llti.html
Language Learning and Technology International Information Forum, gemodereerde discussielijst van IALLT.

WELL  www.well.ac.uk/wellproj/mail.html
Discussielijst van het WELL (Web Enhanced Language Learning) project.

Achtergrondinformatie

HISTORY OF CALL  www.history-of-call.org
Een geïllustreerde geschiedenis van CALL, door Philippe Delcloque, samengesteld ter gelegenheid van de Eurocall conferentie in Dundee (2000).

ICT4LT  www.ict4lt.org/
De site van het Europees project Information and Communication Technology for Language Teachers, met leermodules over ICT in het talenonderwijs.

Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment  Common Framework of Reference
Alle informatie over het Europees Referentiekader voor talenonderwijs, ontwikkeld onder de auspiciën van de Raad van Europa.

Talenquest  www.talenquest.nl
Site van het Nederlands Talenquest project, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal ActieBureau Moderne Vreemde Talen (www.nabmvt.nl) en gericht op voortgezet onderwijs en bve-sector. Het concept is echter ook bruikbaar voor het hoger onderwijs. Een talenquest is een online taakgerichte opdracht voor het talenonderwijs. Het concept komt van de Webquest (zie http://webquest.sdsu.edu/webquest.html).

The Virtual CALL Library ? www.sussex.ac.uk/langc/CALL.html
Met lijsten van CALL software (ook freeware en shareware) en relevante discussielijsten en e-tijdschriften op dit gebied.

 
Over EUROCALL  —  Nieuws  —  Links  —  Contact